Search This Blog

Tuesday, December 30, 2008

Mani or peanut

 I was cleaning our pantry and I found out that I had two bags of peanuts. I never had any experienced of how to cooked peanuts but I remembered my Aunt used to cooked peanuts. I just used my imagination and rely on how much I remembered, the result was just good as it is. 

2 comments:

Mom of Four said...

I love peanuts, kaso mga alaga kong pimples lumilitaw kapag nagkukot ako,.Kaya kornik na lang, kahit masakit sa ngipen..

Manang Kim said...

Hi liz, I love peanuts too. Nung sa pinas pa ako makakain lang ako nang kahit isang mani taghiyawat ko aalsa na. Nong andito na ako sa MI kahit isang drum na mani walang taghiyawat na lalabas sa fez ko check ko sa likod next time baka andoon na punta hehe.

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin